مسجدجامع بنادک سادات که احداث آن، منتسب به امامزاده سید شمس الدین گردیده، یک اثر ثبتی ارزشمند در فهرست آثار ملی استان و منطقه میانکوه است.

مسجدجامع بنادک سادات که احداث آن، منتسب به امامزاده سید شمس الدین گردیده، یک اثر ثبتی ارزشمند در فهرست آثار ملی استان و منطقه میانکوه است. این مسجد با آثاری چون سر ستونهای چوبی و دارای نقوش، مشابه مسجد طزرجان و ندوشن، درب دارای کتیبه و کتیبه های چوبی ارزشمند می باشد. گرچه سابقاً مربوط به دوره صفویه معرفی شده ولی طبق نظر نویسنده متن و بازخوانی کتیبه فوقانی توسط وی، این بنا متعلق به دوره صدر اسلام و البته سلجوقی است و تاریخ 652 هجری قمری کتیبه فوقانی، نشان از ارزش بنا دارد.

بنادک سادات روستایی دارای جاذبه های گردشگری و تاریخی است که نام آن برگرفته از پوشش گیاهی منطقه بوده و گویا وجود درختان بنه (پسته کوهی) عاملی برای نام گذاری روستا بود و شاهد حکایت وجود یک درخت بنه تاریخی در کنار امامزاده بود.

این روستا در سایه سار شیرکوه، مأمن اهالی طبیعت دوست یزد بیابانی و البته یک امامزاده عمرانگر از خاندان ائمه کرام تشیع بوده که از جور حکام صدر اسلام به یزد و شیرکوه پناه آورده بود و متاسفانه اکنون بی توجهی مردم، مسئولان و تقسیمات کشوری متغیر، عامل دست به دستی روستا و گسیخت تاریخی شده و دست اندازی در امامزاده نیز بدون دیدگاه سازمانهای دولتی مسئول مثل منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی عامل تشدید موضوع است.

اکنون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سالهاست برای نجات روستا دست دراز می نماید و دریغ از پاسخ مناسب هیئت امناء!

با پیگیری تشکل مردم نهاد دوست داران میراث فرهنگی شیرکوه، چند روزی است اندازه گیری و ساخت پنجره های مشبک گنبد شروع شده و امید که نورهای رنگی پنجره ها، در دولت امید بارقه امید را برای شناخت و معرفی روستا فراهم آورد و روشنایی بخش اهل شناخت طبق آیات و روایات اسلامی و قرآنی باشد.

   تاریخ ثبت: 1394/08/03     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |