مشخصات مرکز آموزش صنایع دستی از کل استان یزد

 

ردیف    شهرستان    نام مرکز    نام سرپرست    آدرس و تلفن تماس

1.         یزد            شماره 1      مریم منتظری        بلوار منتظرقائم ، کوچه نقیب زاده ، 6220018-0351
2.         یزد            شماره 2      صدیقه عسکری     خیابان کاشانی ، 8255960-0351
3.         یزد            زارچ            نجمه دعایی         زارچ ، خیابان امام ، 3675558-0352
4.        اشکذر        اشکذر      صدیقه میردهقان   اشکذر ، خیابان پشت باغ ، کوچه شهید سیفی ، 3625443-0352
5.        میبد           شماره 1     مهدی جمالیان      خیابان مهرآباد ، 7780500-0352
6.        میبد           شماره 2     سمیه حسین زاده    خیابان امام ، جنب بانک ملت ، یخدان ، 7739095-0352
7.        اردکان        اردکان        فاطمه عباسی     خیابان حائری ، 7233899-0352
8.        تفت           تفت        مجاهد کرباسی     اداره میراث فرهنگی شهرستان تفت ، 6223800-0352
9.        ابرکوه         ابرکوه      محمدعلی اکرمی     اداره میراث فرهنگی شهرستان ابرکوه ، 6823079-0352
10.      مهریز         مهریز       علی شیبانی       مزویر آباد ، جنب حسینیه ، 5227533-0352
11.      خاتم          هرات       لیلی نوروزی       میدان شهداء ، کوچه ابن سینا ، 5723080-0352
12.      خاتم         مروست     نجمه دانشور     خیابان مهدی ، خیابان شهید بهشتی ، 5822043-0352
13.      بافق         بافق        مرضیه غلامیان    میدان شهداء ، خیابان وحشی بافقی ، 4229599-0352
14.      بهاباد         بهاباد      فاطمه توکلی     خیابان امام ، روبروی مسجد جامع ، 4720606-0352
15.      بهاباد         احمدآباد   فاطمه پورجناحی  روستای احمداباد ، 4720606-0352
16.      طبس        طبس      رسول بهبهانی     میدان فهمیده ، 4226385-0353
17.      ندوشن      ندوشن     فخری رحیمیان    بلوار امام خمینی ، مرکز آموزش صنایع دستی ، 3923320-0352