ENGLISH
شنبه, 2 تیر 1397 - 10 شوال 1439 - June 23, 2018
  • خدمات الکترونیک
  • پورتال خبری
  • آمار و اطلاعات
  • ارتباطات مردمی
  • گردشگری مجازی
  • صنایع دستی هنری است مردمی، مقدس و نشأت گرفته از صبر، بردباری، ذکاوت و تیزهوشی انسانهایی که به مدد طبیعت و دستشان فرهنگ ساز شده و هنر آفریدند ... هنری که حاصل دسترنج ها و بیانگر عشق و حرارت جوشان هنرمندانش می باشد. این هنر فوران ذوق و هماهنگی ذهن است. این هنر صنایع دستی است. هنری که در دوران متمادی فقط کاربردی بوده و هم اکنون به عنوان آثار مردم شناسانه به آنها نگاه می شود. صنایع دستی و هنرهای سنتی از دو منظر جسم و جان همواره مورد توجه بوده است: شکل و صورت آثار در حکم جسم و آداب معنوی در حکم جان این آثار قابل تامل است. آداب و اندیشه های معنوی در حقیقت روحی است که در کالبد یک اثر هنری دمیده می شود و آن را جان می بخشد. هنرهای سنتی و صنایع دستی در طول سده های متمادی با حفظ ریشه ها و سنت های اصلی و با به کار بستن فنون و روشهای ویژه هنری و اجرایی و روند آموزش، تعلیم و تعلم شاگرد و استادی، آماده سازی و ساخت و پرداخت، رشد کرده و مراحل شکل گیری خود را گذرانده و می گذارند و از این روست که در بین اقوام مختلف ایرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مردمان مومن، متعهد و سختکوش استان یزد با تکیه بر اعتقادات و اندیشه های والا و بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و با خردورزی در تعامل با طبیعت خشک و کم آب کویر توانسته اند در طول تاریخ در زمینه هنرهای سنتی و صنایع دستی، آثار ماندگار و زیبایی خلق نمایند. از صنایع دستی بومی استان می توان به منسوجات سنتی، اعم از: کاربافی، احرامی بافی، ترمه بافی، دارایی بافی، شال بافی، قناویز و... و از دیگر صنایع دستی بومی استان می توان به سفال و سرامیک، زیورآلات سنتی، کاشی هفت رنگ، کاشی معرق، مسگری، گلیم بافی، قفل سازی، حکاکی روی فلز، آهنگری سنتی، گره چینی، حصیربافی و ... اشاره نمود.